SS SV 103SH RH Baitcasting For Bass Game Fishing Made in Japan Reel Daiwa npuvas421-Baitcasting