MONOPATTINO 2 RUOTE XL MAGGIE E BIANCA npapzu1031-Nuovo